Aiseolas

Ginearálta

Le haghaidh trácht ginearálta maidir leis na seirbhísí comhtháite atá ar fáil ar transportforireland.ie iarrtar ort an fhoirm thíos a úsáid. Cuirtear fáilte roimh d’aiseolas de réir mar a leanann an tÚdarás Náisiúnta Iompair ar aghaidh ag forbairt agus ag fás na seirbhíse seo.

Tabhair faoi deara: má bhaineann do thrácht leis an tseirbhís a ritheann oibritheoirí iompair phoiblí bain úsáid, le do thoil, as na naisc níos sainiúla thíos.

Déanann an tÚdarás Náisiúnta Iompair monatóireacht ar fheidhmíocht Bhus Éireann, Bhus Átha Cliath agus Iarnród Éireann ar chonradh go ráithiúil. Áirítear leis seo tuairisciú ar líon na ngearán arna bhfáil de réir catagóire sonraithe. Le haghaidh tuilleadh air seo, téigh go dtí an suíomh gréasáin. www.nationaltransport.ie

Má bhaineann do thrácht le Transport for Ireland líon isteach an fhoirm seo thíos, le do thoil.

Go raibh maith agat as an t-am a thógáil chun dul i dteagmháil linn.

Ní féidir linn freagairt go díreach don aiseolas go léir ach is féidir leat bheith cinnte go seoltar na teachtaireachtaí go léir chuig an bhfoireann ábhartha san Údarás Náisiúnta Iompair gur féidir leo gníomh a ghlacadh.Iarrtar ort an fearann seo a fhágáil folamh.