Go-Ahead Ireland

Tá Go-Ahead Ireland ag cur na bealaí bus seo a leanas ar fáil i mBaile Átha Cliath anois ar son Transport for Ireland:

 

Má thógann tú na busanna seo go rialta, tabharfaidh tú faoi deara go bhfuil branda iomlán nua ar na bealaí seo, ach fanfaidh neart rudaí eile díreach mar an gcéanna:

  • Ní bheidh aon athrú ar na táillí
  • Glacfar le TFI Leap Card agus leis an bPas Saorthaistil
  • Beidh an Rambler Ticket de chuid Bhus Átha Cliath agus ticéid Mhíosúil agus Bhliantúil TaxSaver fós bailí
  • Beidh uasteorainn ar táillí laethúil agus seachtainiúil fós

Eolas Fíor-ama

Tá eolas fíor-ama ar fáil faoi láthair ar an Aip Fíor-Ama de chuid TFI. Íoslódáil an aip saor in aisce
ó Apple App Store don iPhone agus iPad agus ó Google Play Store le haghaidh gléasraí Android.

Sonraí Teagmhála

Gréasán: Go-Ahead Ireland

Seoladh: Bóthar Bhaile an Mhóta Íochtarach, Baile Átha Cliath 12, D12 X201

Facebook: www.facebook.com/goaheadireland12

Twitter: @goaheadireland

Fón: 1850 80 40 71

Uaireanta oscailte seirbhís do chustaiméirí Go-Ahead Ireland:

  • 0700 go dtí 1900 Dé Luain go Dé hAoine (seachas Laethanta Saoire Bainc)
  • 0800 go dtí 1800 Dé Sathairn, Dé Domhnaigh agus Laethanta Saoire Bainc (seachas Lá Nollag)