Baby on Board

Is féidir suaitheantas ‘Baby on Board’ Transport for Ireland (TFI) a fháil anois ó na hoibritheoirí iompair phoiblí seo a leanas: Bus Éireann, Bus Átha Cliath, Go-Ahead Ireland, Luas agus Iarnród Éireann.

Tá an suaitheantas ‘Baby on Board’ seo dírithe ar mhná atá ag súil le páiste agus is bealach discréideach, áisiúil agus uilíoch é dóibh lena chur in iúl go bhféadfadh sé go mbeadh gá níos mó acu le suíochán agus iad ag taisteal. Is féidir suaitheantas a ordú trí ríomhphost ina bhfuil do sheoladh seachadta a sheoladh chuig info@nationaltransport.ie agus cuirfear ceann sa phost chugat. Níl aon eolas pearsanta eile ag teastáil.

De rogha air sin, is féidir an suaitheantas saor in aisce a bhailiú ag na háiteanna iompair phoiblí seo a leanas in Éirinn:

Baile Átha Cliath
• Bus Átha Cliath, Sráid Uí Chonaill, Baile Átha Cliath
• Stáisiún Uí Chonghaile, Baile Átha Cliath
• Stáisiún Hueston, Baile Átha Cliath
• Luas, Stáisiún na Bó Deirge, Baile Átha Cliath
• Luas, Stáisiún Dhroichead Broome, Baile Átha Cliath
• Luas, Stáisiún Áth an Ghainimh, Baile Átha Cliath
• Stáisiún na bPiarsach, Baile Átha Cliath

Corcaigh
• Bus Éireann, Plás Parnell, Corcaigh

Luimneach
• Bus Éireann, Stáisiún Colbert, Sráid Parnell, Luimneach

Gaillimh
• Stáisiún Bus Bus Éireann, Stáisiún Cheannt, An Fhaiche Mhór, Gaillimh

Port Láirge
• Stáisiún Bus Phort Láirge, An Ché, Port Láirge