Bus Átha Cliath

Is é Bus Átha Cliath an soláthraí iompair phoiblí is mó i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus níos mó ná 136 bealach á oibriú aige. Ritear gnáthsheirbhísí ó 5.00am go meánoíche. Oibríonn an tseirbhís Nitelink ó mheánoíche go dtí 4.00am oíche Dé hAoine agus Dé Sathairn.

Tá gach seirbhísí Bhus Átha Cliath ar fáil ar Pleanálaí Turais Transport for Ireland.

Cuireann an Aip Fíor-ama in Éirinn ar do chumas agat seiceáil cén uair a thiocfaidh an chéad seirbhís eile.

Chun eolas níos sonraí a fháil faoi sheirbhísí Bhus Átha Cliath féach www.dublinbus.ie

Roghanna Ticéid

– Cárta Leap ar fáil ó www.leapcard.ie agus Gníomhairí Ticéid don Chárta Leap;
– Tá ticéid mhíosúla agus bhliantúla ar fáil le ceannach trí fhostóirí ag www.taxsaver.ie;
– Is féidir an táille bheacht in airgead tirim a íoc ar an mbus do thicéid shingil. Tá sé níos costasaí na ticéid sin a úsáid ná Leap Card. Ní thugtar aon sóinseáil le haghaidh ticéad a thógtar ar bord.

Sonraí Teagmhála

Gréasán: www.dublinbus.ie

Ar ríomhphost: customercomment@dublinbus.ie

Fón: (01) 8734222

Seoladh:
Ceann Oifig Bhus Átha Cliath
59 Sráid Uí Chonaill Uachtarach
Baile Átha Cliath 1

Facebook: DublinBusNews | Facebook

Twitter: @dublinbusnews