Cabhair & Teagmháil

Tá cabhair uaim maidir le

 • Seirbhísí Bus
 • Faigh Eolas Turais

  Baineann mo ghearán le

  Faigh Eolas Turais

  Baineann mo ghearán le

  Faigh Eolas Turais

  Baineann mo ghearán le

  Faigh Eolas Turais

  Baineann mo ghearán le

  Faigh Eolas Turais

  Iompar Tuaithe

  Tá sonraí faoin gClár Iompair Tuaithe ar fáil ar láithreán gréasáin an Údarás Náisiúnta Iompair www.nationaltransport.ie.

  Má tá ceisteanna agat maidir le do chuid seirbhísí áitiúla, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le d’oifig Local Link, tá na sonraí teagmhála ar fáil ar an láithreán gréasáin www.locallink.ie.

  Iarrtar ort an fearann seo a fhágáil folamh.
 • Iarnród Éireann
 • Faigh Eolas Turais

  Baineann mo ghearán le

  Iarrtar ort an fearann seo a fhágáil folamh.
 • Luas
 • Faigh Eolas Turais

  Baineann mo ghearán le

  Iarrtar ort an fearann seo a fhágáil folamh.
 • Tacsaí
 • Tá eolas ag Transport for Ireland faoi earraí caillte i dtacsaithe anseo: transportforireland.ie/taxi/taxi-lost-property
  Bíonn sé deas i gcónaí moladh a fháil. Tá leathanach aiseolais ag Transport for Ireland anseo: transportforireland.ie/taxi/taxi-compliments-complaints
  Tá leathanach aiseolais ag Transport for Ireland anseo: transportforireland.ie/taxi/taxi-compliments-complaints
 • An Cárta Leap
 • Tá foireann thiomnaithe cúram custaiméara ann don Chárta Leap. Is féidir teagmháil a dhéanamh leo ag:

  Faigh Eolas Turais

  Tá foireann tiomnaithe um chúram custaiméara don Chárta Leap ar féidir cabhrú le gearáin faoin gCárta Leap. Is féidir teagmháil a dhéanamh leo ag:

  Iarrtar ort an fearann seo a fhágáil folamh.
 • Eolas Fíor-ama do Phaisinéirí
 • Iarrtar ort an fearann seo a fhágáil folamh.
 • Pleanálaí Turais
 • Iarrtar ort an fearann seo a fhágáil folamh.
 • Pleanálaí Rothaíochta
 • Iarrtar ort an fearann seo a fhágáil folamh.
 • Cearta Paisinéara
 • Rothaíocht
 • Iarrtar ort an fearann seo a fhágáil folamh.

Mura n-oireann ceann ar bith de na roghanna thuas le do chuid riachtanas, iarrtar ort an fhoirm thíos a úsáid le teagmháil a dhéanamh linn.

Bíonn sé deas i gcónaí moladh a fháil.

Teastaíonn d’ainm agus do sheoladh ríomhphoist ar a laghad uainn chun gur féidir linn do chomhfhreagras a phróiseáil. Iarrtar ort bheith beacht ach an oiread eolais agus is féidir a thabhairt. I gcás go mbeadh freagra á lorg ar do chomhfhreagras, beidh muid ag iarraidh bheith i dteagmháil leat laistigh de chúig lá.