Eolas fúinn

Is é Transport for Ireland an “t-aon bhranda iompair phoiblí” atá forbartha ag an Údarás Náisiúnta Iompair d'fhonn soláthar iompair phoiblí a fhorbairt agus a chur chun cinn in Éirinn.

Is ag Transportforireland.ie a mbailímid eolas agus seirbhísí le chéile agus é mar aidhm aige iompar poiblí a dhéanamh níos éasca le húsáid. Tá iarracht déanta againn achoimre a thabhairt ar an eolas agus an suíomh a choinneáil chomh héasca agus is féidir le húsáid. Tá roinnt uirlisí ar leith againn le cuidiú leat eolas a scagadh.

Is uirlis úsáideach é an Pleanálaí Turais de chuid Transport for Ireland a thaispeánann na seirbhísí atá ar fáil. Is féidir leat an Pleanálaí Turais ar líne a úsáid nó an Aip a íoslódáil do androidiPhone.

Cuireann an Aip Fíor-ama in Éirinn ar do chumas agat seiceáil cén uair a thiocfaidh an chéad seirbhís eile.

Tá mion-eolas ar gach oibritheoir iompair aonair fós ar fáil ar an suíomh gréasáin acu féin.

Tá tuilleadh eolas ar fáil inár gcuid CCanna Ginearálta.