Tá an t-amchlár nua do Bhealach 828 ón gCaiseal go Port Laoise ar fáil anois.

Déanann an bealach seo freastal ar An Caiseal, Áth na nUrlainn, Darú, Mainistir Laoise agus Port Laoise.

Féach ar an amchlár, mapa agus eolas maidir le táillí anseo.

Eolas maidir le hOibritheoirí:
M&A Coaches Limited

44 An tSráid Ard

Béal Átha Ragad

Cill Chainnigh

Láithreán Gréasáin: mandacoaches.com

Ríomhphost: emma@mandacoaches.com | accounts@mandacoaches.com

Uimhir Ghutháin: +353 56 883 3454