Inrochtaineacht

Aithnímid an tábhacht a bhaineann le cinntiú go bhfuil ár suíomh inrochtaineach do chách agus táimid tiománta leibhéal comhréireachta A-Dúbailte ar a lú a bhaint amach faoi na Treoirlínte maidir le hinrochtaineacht ábhair ar an nGréasán den Tionscnamh Inrochtaineachta Gréasáin (WAI) agus cloígh leis na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht TF de chuid an Údaráis Náisiúnta Míchumais.

Má bhuaileann tú le haon deacrachtaí agus an suíomh seo á úsáid agat, cuir in iúl dúinn iad, le do thoil.