Luas

Is é an Luas seirbhís tram Bhaile Átha Cliath agus oibríonn sé dhá líne. Nascann an Líne Dhearg Luas Tamhlacht / Teach Sagard le Stáisiún Uí Chonghaile / An tIosta Nascann an Líne Ghlas Luas Gleann Bhríde / Áth an Ghainimh le Faiche Stiabhna. Tá áiseanna Pháirceáil + Taisteal agus Rothaigh + Taisteal ag an dá líne.

Cuireadh tús le hobair tógála ar Luas Traschathrach – an nasc is nua iarnróid éadroma do Bhaile Átha Cliath. Ag cur síneadh leis an líne Ghlas ó Fhaiche Stiabhna trí lár na cathrach, ag cruthú cómhalartaithe leis an líne Dhearg ag Sráid Uí Chonaill. Leanfaidh sé ar aghaidh ansin ó Thuaidh le nascadh leis an líne iarnróid i gCabrach le rochtain níos fearr ar lár chathair Bhaile Átha Cliath a sholáthar

Tá gach seirbhísí Luas ar fáil ar Pleanálaí Turais Transport for Ireland.

Cuireann an Aip Fíor-ama in Éirinn ar do chumas agat seiceáil cén uair a thiocfaidh an chéad seirbhís eile.

Chun eolas níos sonraí a fháil faoi sheirbhísí Luas féach www.luas.ie

Roghanna Ticéid

– Cárta Leap ar fáil ó www.leapcard.ie agus Gníomhairí Ticéid don Chárta Leap;
– Ticéid Shingil & Fhillte ar fáil ó Mheaisíní Ticéid Luas;
– Ticéid Mhíosúla & Bhliantúla Sábhála Cánaí Luas; eolas ag www.luas.ie;
– Ticéid Mhíosúla & Bhliantúla Luas + Bus +/nó Iarnróid Sábhála Cánaí; eolas ag www.taxsavers.ie

Sonraí Teagmhála

Gréasán: www.luas.ie

Ar ríomhphost: info@luas.ie

Fón: Íosghlao 1850 300 604

Facebook: Luas | Facebook

Twitter: @Luas