Pleanálaí Rothaíochta

Cuireann an Pleanálaí Rothaíochta eolas ar fáil maidir leis na bealaí rothaíochta is fearr i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh, i nGaillimh, i Luimneach & i bPort Láirge ag brath ar chumas rothaíochta an duine aonair.

Is féidir leat an Pleanálaí Rothaíochta a úsáid ar líne nó an Aip a íoslódáil. Mura bhfuil cur amach agat ar an rothaíocht nó má tá tú ag dul ar an rothar arís tar éis sos fada aimseoidh an Pleanálaí Rothaíochta bealach a sheachnaíonn bóithre a bhfuil go leor tráchta orthu agus freisin seachnaíonn sé castaí deacra ag acomhail ghnóthacha le cuidiú leat dul i dtaithí ar dhul timpeall an bhaile ar do rothar. Is féidir leat an aip a íoslódáil saor in aisce ó shiopa App Apple don iPhone agus iPad nó ó shiopa Google Play le haghaidh ghléasraí Android.

Le haghaidh na rothaithe níos cumasaí inseoidh an cycle planner duit faoin mbealach is dírí le tógáil agus raonta rothaíochta á moladh áit a bhfuil siad ann. Clúdaíonn an pleanálaí rothaíochta lár chathair Bhaile Átha Cliath agus na bailte móra ar fad timpeall Chontae Átha Cliath, chomh maith le Cathair Chorcaí, Cathair na Gaillimhe, Cathair Luimnigh agus Cathair Phort Láirge. Is féidir leat athrú idir na cathracha ar an aip go héasca ach na Cnaipí Roghnaigh Cathair a úsáid.

Tá gné uathúil um threorú ag an bpleanálaí rothaíochta ar a dtugtar Fachtóir Deacrachta Casta a chabhraíonn le húsáideoirí ní hamháin an bealach is fearr a aimsiú ach freisin na hacomhail chuí agus na castaí cuí a roghnú a oireann dá gcumas rothaíochta. Mar shampla má roghnaíonn duine an socrú “Bealach éasca” ní threorófar dóibh chun casadh deacair ar dheis a thógáil ag acomhal gnóthach. Cuardóidh an Pleanálaí Rothaíochta bealach eile níos éasca timpeall an acomhail sin.

Tá gné “Sábháil le húsáid as líne” ar an leagan Aip ionas gur féidir leat do thuras rothaíochta a oibriú amach agus an aip a úsáid gan táillí sonraí ná fánaíochta a fhulaingt.

I measc gnéithe eile tá:

  • Aimsigh bealach rothaíochta trí roinnt agastad
  • Tóg mo rothar liom ar an traein
  • Úsáid Rothair Átha Cliath
  • Seachain cnoic
  • Áiritheoir Co2 agus calraí
  • Áiteanna spéise in aice le mo bhealach
  • Bealaí téamacha ar taispeáint
  • Próifíl cnoic
  • Imeascann sé leis an bPleanálaí Náisiúnta Turais (d’iompar poiblí)
  • Aiseolas – Cabhraigh leis an bpleanálaí rothaíochta a fheabhsú

 

ÍOSLÓDÁIL ANOIS 

icon_appstore_big icon_googleplay_big

 

Eolas faoi Shiúl & Rothaíocht

Tá an Pleanálaí Rothaíochta comhtháite ina iomlán le Pleanálaí Náisiúnta Turais an Údaráis. Tá stáisiúin Rothair Átha Cliath ar fáil faoi láthair ar an bpleanálaí agus an fhéidearthacht ann turas nó cuid de thuras a phleanáil ag úsáid Rothair Átha Cliath..

Leanann an tÚdarás Náisiúnta Iompair ar aghaidh ag tacú le feabhsúcháin fhisiceacha ar an timpeallacht siúil agus rothaíochta trína Chlár Deontas um Bearta Iompair Inbhuanaithe. 

Ritheann an tÚdarás Náisiúnta Iompair “Dúshlán Rothaíochta” gach bliain chomh maith le Dúshlán Peidiméadair. Féach ar www.smartertravelworkplaces.ie le haghaidh tuilleadh eolais.