Tacsaí

Maidir le Tacsaí

Tá an tÚdarás Náisiúnta Iompair freagrach as ceadúnú agus rialú a dhéanamh ar fheithiclí beaga seirbhíse poiblí (FBSPí) in Éirinn. Tagraíonn sé seo do thacsaithe, thacsaithe oiriúnach do chathaoir rotha, hacnaithe, hacnaithe oiriúnach do chathaoir rotha agus limisíní i dteannta a chéile.

Is éard atá i gceist le FBSPí feithiclí atá in ann uasmhéid d’ochtar paisinéir móide an tiománaí a iompar ar cíos nó chun cúitimh.

Tá cúig bhunchatagóir ceadúnais fheithicle:

– Tacsaithe

– Tacsaithe oiriúnach do chathaoir rotha

– Hacnaithe

– Hacnaithe oiriúnach do chathaoir rotha

– Limisíní

Anuas ar na cinn thuas, tá fochatagóir hacnaithe ann ar a dtugtar ‘Hacnaithe Logánta’, ceadúnaithe do cheantair bheaga ar leith amhail sráidbhailte agus áiteanna iargúlta.