Cearta agus freagrachtaí an chustaiméara

Cearta an chustaiméara

Táillí agus admhálacha
Tacsaithe: Ach amháin le comhaontú i scríbhinn roimh ré, ní féidir le tiománaithe tacsaí níos mó a ghearradh ná an táille mhéadraithe agus ní mór dóibh admháil phriontáilte a thabhairt do chustaiméirí. Hacnaithe agus limisíní: Ní féidir le tiománaithe níos mó ná an táille aontaithe a ghearradh agus ní mór dóibh admháil phriontáilte a thabhairt do chustaiméirí.

Diúltú míréasúnta seirbhíse
Ní féidir le tiománaithe tacsaí diúltú go míréasúnta le seirbhís do thurais níos lú ná 30cm.

Seirbhís do chustaiméirí
Ba cheart d’oibreoirí FBSPí bheith béasach, cabhrach agus gléasta go néata. Ba cheart buneolas maith bheith ag oibreoirí FBSPí ar phríomhbhealaigh agus phríomhchinn scríbe agus ba cheart dóibh aon treoir nó bhealach a roghnaíonn an paisinéir a leanúint. Ní mór do thiománaithe FBSPí cabhair réasúnta a thabhairt le bagáiste. Ba cheart don fheithicil bheith glan agus ródacmhainneach.

Rialacháin
Ní mór do thiománaithe FBSPí a gcárta aitheantais thiomána agus an cárta eolais do chustaiméirí a thaispeáint go soiléir don chustaiméir. Ag stad tacsaí, is féidir le paisinéir a rogha a dhéanamh taisteal in aon tacsaí ar bith, ní an ceann ag barr an scuaine i gcónaí.

Madraí treorach/madraí cabhrach/áiseanna soghluaisteachta
Caithfidh FBSPí madraí treorach agus áiseanna soghluaisteachta a iompar gan táille bhreise a ghearradh ar chustaiméirí a bhfuil siad uathu.

Freagrachtaí an chustaiméara

Táillí
Tacsaithe: Ní mór do chustaiméirí an táille iomlán mhéadraithe nó an táille aontaithe, táillí áirithinte más ann dóibh do gach áirithint san áireamh. Hacnaithe agus limisíní: Ní mór do chustaiméirí an táille a aontú sula gcuirtear tús leis an turas. D’fhéadfadh an tiománaí éarlais a iarradh ón gcustaiméir nó léiriú dó go bhfuil sé in ann an táille a íoc sula nglacann sé leis ina thacsaí.

Iompar
Ba cheart do chustaiméirí bheith sibhialta agus ordúil. Níor cheart do chustaiméirí aon damáiste a dhéanamh don fheithicil. Níor cheart dóibh ithe, ól nó tobac a chaitheamh inti ach oiread. Íocann paisinéirí táille shalaithe má shalaíonn nó má dhéanann siad an oiread sin damáiste go gcaithfear an tacsaí a bhaint den bhóthar nó le go ndéanfaí glanadh nó deisiú uirthi a chosnóidh airgead. Ba cheart do chustaiméirí glacadh le haon iarratas réasúnta ón tiománaí an fheithicil a fhágáil nó gan teacht isteach inti.

Sábháilteacht
Níor cheart do chustaiméirí iarradh ar an tiománaí níos mó paisinéirí a iompar ná uasmhéid na bpaisinéirí léirithe ar an diosca dosháraithe ceadúnais. Níor cheart do chustaiméirí iarradh ar an tiománaí aon reachtaíocht um thrácht ar bhóithre a shárú – mar shampla, aon teorainn luais a shárú.

Tacaíocht