Earraí caillte i dtacsaí

Eolas maidir le hEarraí Caillte i dTacsaí

Ní rud neamhghnách é do phaisinéirí earraí amhail scáthanna báistí, lámhainní nó fóin póca a fhágáil ina ndiaidh nuair a thuirlingíonn siad de thacsaí nó de hacnaí. Má tharlaíonn sé seo duit, is é seo an méid gur cheart duit a dhéanamh:

– Má chuir tú do thacsaí in áirithe le hoibritheoir seachadta, déan teagmháil leo a luaithe agus is féidir: seans go mbeidh siad in ann cabhrú leat do mhaoin a fháil ar ais.

– Mura bhfuil an tiománaí in ann an rud a thabhairt ar ais díreach duit, is iondúil go bhfágfaidh siad isteach ag stáisiún na nGardaí is giorra dóibh.

Cliceáil anseo le teacht ar shonraí teagmhála do stáisiúin na nGardaí timpeall na tíre.

Tá An Garda Síochána freagrach as aon mhaoin chaillte a fhágann oibritheoirí FBSP isteach acu. Nuair a fhágtar maoin isteach,
coinnítear í ar feadh 31 lá ar a lú, suas go 366 lá faoi rogha an Gharda Síochána ag brath ar chineál nó ar luach an ruda le cur ar chumas an úinéara é a fháil ar ais.

Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do stáisiún áitiúil Garda a bheadh in ann rá leat ar fágadh isteach chuig aon stáisiún Garda é.

Tá deis níos fearr ag na Gardaí do mhaoin a fháil ar ais má tá tú in ann uimhir cheadúnais an tacsaí ina raibh tú a thabhairt dóibh – tá sé seo le feiceáil ar d'admháil.

Mura bhfágadh an rud isteach faoin gcéad uair a dhéanann tú teagmháil leo, an-seans gurbh fhiú teagmháil a dhéanamh leo in athuair tar éis seachtaine nó mar sin, mar seans nach bhfágfaidh an tiománaí an rud isteach láithreach tar éis dó é a aimsiú.

Iarrfaidh na Gardaí ort fianaise aitheantais a thabhairt sula dtugann siad aon mhaoin duit.