Moltaí & gearáin maidir le tacsaithe

Moltaí & gearáin maidir le tacsaithe

Fáilte chuig an bhfoirm aiseolais do Thacsaithe. Ceapadh an córas seo a leanas chun cabhrú leat aiseolas a thabhairt don Údarás Náisiúnta Iompair.

Sula leanann tú ar aghaidh, tabhair do d’aire nach féidir leis an Údarás Náisiúnta Iompair imscrúdú a dhéanamh ach ar nithe faoina dhlínse. Mura raibh tú i do phaisinéir nó mura raibh sé i gceist agat bheith i do phaisinéir san fheithicil nó murar féidir an tiománaí ná an fheithicil a aithint bunaithe ar an eolas tugtha, d’fhéadfaí nach féidir imscrúdú a dhéanamh ar do ghearán.

Leagann Alt 64 den Acht um Rialáil Tacsaithe 2013 amach na catagóirí gearáin gur féidir leis an Údarás déileáil leo. Ina measc, tá gearáin a bhaineann le:

  1. Cuma, ródacmhainneacht agus glaineacht na feithicle;
  2. Iompar, iompraíocht agus aitheantas tiománaí FBSP;
  3. Rótháille a ghearradh agus nithe eile a bhaineann le táillí;
  4. An FBSP a fháil ar cíos agus a chur in áirithe; agus
  5. Aitheantas agus cuma ghinearálta an FBSP.

Má bhaineann do ghearán le hábhar de nádúr coiriúil nó má chonaic tú cion i gcoinne na rialachán um thrácht ar bhóithre ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an nGarda Síochána. I gcás éigeandála glaoigh ar 112 nó 999.

Más ball den earnáil thú agus más maith leat gearán a dhéanamh maidir le ceisteanna oibríochtúla nó polasaí, úsáid, le do thoil, an fhoirm Déan teagmháil linn.