Taxsaver

An Scéim Taxsaver

Is féidir le fostaithe idir 31% – 51% a shábháil i gcáin ÁSPC agus in MSU le ticéad taxsaver.  Is féidir le cuideachtaí suas go 10.75% a shábháil in ÁSPC.

Do thicéid TaxSaver le haghaidh Bhus Átha Cliath, Iarnród Éireann & Bhus Éireann, tabhair cuairt ar www.taxsaver.ie

Do thicéid TaxSaver le haghaidh Luas tabhair cuairt ar www.taxsavertickets.luas.ie