Teagmháil

National Transport Authority
Dún Scéine
Harcourt Lane
Dublin 2
D02 WT20

Údarás Náisiúnta Iompair
Dún Scéine
Lána Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
D02 WT20

Fiosrúcháin ghinearálta: info@nationaltransport.ie

Teil:+353  1 879  8300
Facs: +353  1 879  8333

Twitter: @TFIupdates

Líne Eolais do Thacsaithe: 0761 064 000

Nó mar mhalairt air sin
Seol chugainn d'aiseolas