Timpeall na hÉireann

Úsáid ár nAipeanna le do Thuras a Phleanáil timpeall na hÉireann

Beidh do thaisteal timpeall na hÉireann níos éasca ach an Aip Náisiúnta Pleanálaí Turais a íoslódáil leis an mbealach is furasta le dul cibé áit ar mhaith leat a oibriú amach. Tugann sé na roghanna ar fad duit agus is féidir leat cibé modh taistil is fearr leat duit, ó thraein, bus, tram, bád farantóireachta agus tacsaí. Tógfaidh an Pleanálaí Turais ó dhoras go doras thú. Íoslódáil an aip agus pleanáil do thuras anois.

Nuair atá cinneadh do bhealaigh déanta agat, is féidir leat ár Aip Eolas Fíor-Ama a úsáid, ionas go mbeidh a fhios agat go díreach cén t-am a thiocfaidh do sheirbhís bus, traenach nó tram. Is féidir leat teachtaireachtaí foláirimh a shocrú le teacht aníos ionas nach gcaillfeá do nasc riamh agus inseoidh sé duit freisin cén uair atá tú ag druidim le do stad. Tugann sé eolas imeachta fíor-ama duit do sheirbhísí Bhus Átha Cliath, Bhus Éireann, DART, Iarnróid Éireann agus Luas.

Seirbhísí Iompair i mBaile Átha Cliath

  • Is é an Cárta Leap do Chuairteoirí an ticéad iompair phoiblí is furasta do thurasóirí agus chuairteoirí i mBaile Átha Cliath.  Faigh taisteal gan srian thar do rogha tréimhse ama le dul cibé áit gur mhaith leat i gcathair agus i mbruachbhailte Bhaile Átha Cliath ar do rogha iompair phoiblí. Is féidir leat taisteal ó agus go dtí an tAerfort ag tús agus deireadh do thurais gan táille bhreise a íoc. Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil ar an nasc seo – Cárta Leap do Chuairteoirí
  • Is seirbhísí díreacha, minice bus ó Aerfort Bhaile Átha Cliath (T1 agus T2) go dtí Lár na Cathrach agus príomh-mhoil iompair iad Airlink 747 & 757.
  • Is é Bus Átha Cliath an soláthraí iompair phoiblí is mó i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus níos mó ná 136 bealach á oibriú aige. Ritear gnáthsheirbhísí ó 5.00am go meánoíche.
  • Is é an Luas seirbhís tram Bhaile Átha Cliath agus oibríonn sé dhá líne. Nascann Líne Dhearg an Luais Tamhlacht / Teach Sagard le Stáisiún Uí Chonghaile / An tIosta Nascann Líne Ghlas an Luais Gleann Bhríde / Áth an Ghainimh le Faiche Stiabhna.
  • Is é atá sa DART ná líne iarnróid a ritear go rialta ar an gcósta ó Mhullach Íde nó Bhinn Éadair i gCo. Bhaile Átha Cliath Thuaidh ó theas trí lár na cathrach agus chomh fada leis na Clocha Liatha Co. Chill Mhantáin.
  • Oibríonn Iarnród Comaitéara ar dhá líne. Is ó Stáisiún Uí Chonghaile sa chathair go Cill Choca ceann acu. Is ó Stáisiún Heuston go dtí Na Solláin an ceann eile.
  • Ritheann Oibreoirí Tráchtála Bus roinnt seirbhísí i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath féach an liosta agus na naisc thíos.

 

Seirbhísí iompair timpeall na hÉireann

  • Iarnród Éireann: Ritheann oibreoir náisiúnta thraein na hÉireann seirbhísí cathracha agus comaitéara i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh chomh maith le seirbhísí idirchathracha ar fud na hÉireann.
  • Bus Éireann: Rith oibreoir náisiúnta Bhus na hÉireann seirbhísí baile agus comaitéara chomh maith le seirbhísí idirchathracha ar fud na hÉireann.
  • Oibreoirí Tráchtála Bus: Tá líon mór seirbhísí ceadúnaithe príobháideacha bus ann a ritheann idir sheirbhísí cathracha agus idirchathracha ar fud oileán na hÉireann.

 

Tá liosta de chuid de na hoibreoirí tráchtála bus is mó ar fáil thíos, ach ní liosta iomlán é:

www.aircoach.ie     www.jjkavanagh.ie     www.swordsexpress.ie          www.finnegan-bray.ie         www.matthews.ie     www.collinscoaches.ie     www.wexfordbus.ie     www.citydirect.ie     www.citylink.ie

Má tá ceadúnas príobháideach bus agat agus más maith leat do shonraí a chur leis an liosta seo déan teagmháil linn le do thoil.