Tá na stadanna go léir a bhaineann le Líne Ghlas agus le Líne Dhearg LUAS ar taispeáint ar an léarscáil seo a leanas: Síneann Líne Dhearg LUAS ó Stáisiún Uí Chonghaile/Iosta na Rinne go Teach Sagart/ Tamhlacht agus síneann an Líne Ghlas ó Dhroichead Broome go Gleann Bhríde. Tá seirbhísí ‘Páirceáil agus Taisteal’ ar fáil ag stadanna Bhaile an tSíbhrigh agus na Bó Deirge ar an Líne Dhearg agus ag stadanna Charraig Mhaighin, Stigh Lorgan agus Bhaile Amhlaoibh ar an Líne Ghlas.

Tá mionsonraí le fáil freisin faoi sheirbhísí agus faoi stadanna DART ó na Clocha Liatha go Baile Brigín/Binn Éadair (áit a dtagann deireadh leis líne DART). Tá seirbhísí ‘Páirceáil agus Taisteal’ ar fáil sna Clocha Liatha agus i gCill Fhionntain.

Tá traenacha comaitéireachta ar taispeáint anseo agus tá stadanna uile ‘an crios gearrthurais’ ar taispeáint ar an léarscáil chomh maith. Is é seo líonra Limistéar Bhaile Átha Cliath Iarnród Éireann. Cuimsíonn an crios seo gach stáisiún i limistéar Bhaile Átha Cliath ó na Clocha Liatha go Baile Brigín agus stáisiúin chomaitéireachta ó Lár Chathair Bhaile Átha Cliath go Maigh Nuad agus ó Stáisiún Heuston i mBaile Átha Cliath go Collchoill.

Is féidir Cárta Leap TFI a úsáid chun íoc as seirbhísí traenach agus traim laistigh den ‘crios gearrthurais’.