Oibreoirí Iompair Phoiblí

Bus Éireann

Ríomhphost: info@buseireann.ie
Láithreán Gréasáin: www.buseireann.ie
Teileafón: 01 8366111

Bíonn na línte teileafóin ar oscailt ó Luan go Domhnach, idir 09:00 agus 17:30

Bus Átha Cliath

Ríomhphost: info@buseireann.ie
Láithreán Gréasáin: www.buseireann.ie
Teileafón: 01 8734222

Bíonn na línte teileafóin ar oscailt ó Luan go Satharn, idir 08:30 agus 18:00 (gan Laethanta Saoire Poiblí a áireamh)

Go-Ahead Ireland

Ríomhphost: customercomment@goaheadireland.ie
Láithreán Gréasáin: www.goaheadireland.ie
Teileafón: Príomhoifig Go-Ahead Ireland +353 (1) 564 1000 / Tuairimí & Fiosruithe Custaiméara 1850 80 40 71

M&A Coaches

Ríomhphost: info@buseireann.ie
Láithreán Gréasáin: mandacoaches.com
Teileafón: 0568833454

Bíonn na Línte Teileafóin ar oscailt 24 huaire an chloig sa lá

Nasc Áitiúil

Má bhíonn fiosruithe agat maidir le do chuid seirbhísí áitiúla, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an oifig Nasc Áitiúil i do cheantar féin agus tá na mionsonraí teagmhála ar fáil ar láithreán gréasáin Nasc Áitiúil.

JJ Kavanagh

Ríomhphost: info@jjkavanagh.ie
Láithreán Gréasáin: jjkavanagh.ie
Teileafón: 0818 333 222

Andrew Wharton

Ríomhphost: awwharton@gmail.com
Láithreán Gréasáin: jjkavanagh.ie
Teileafón: +353 868181435

Iarnród Éireann/Irish Rail

Ríomhphost: info@irishrail.ie
Láithreán Gréasáin: www.irishrail.ie/contact
Teileafón: 1850 366222

Luas

Ríomhphost: info@luas.ie
Láithreán Gréasáin: www.luas.ie
Teileafón: 1800 300604

Bíonn na línte teileafóin ar oscailt ó Luan go hAoine, idir 07:00 agus 19:00, agus ar an Satharn, idir 10:00 agus 14:00, ach bíonn siad dúnta ar an Domhnach agus ar Laethanta Saoire Bainc.

Cárta Leap TFI

Mionsonraí teagmhála le haghaidh Chárta Leap TFI

Ríomhphost customer.care@leapcard.ie
Láithreán Gréasáin www.leapcard.ie
Teileafón 0818 824824

Bíonn na línte teileafóin ar oscailt ó Luan go hAoine, idir 07:00 agus 19:00, agus ar an Satharn, idir 09:00 agus 15:00, ach bíonn siad dúnta ar an Domhnach, ar Lá Nollag, ar Lá Stiofáin agus ar Lá Caille.

Seoladh: Cúram Custaiméara i leith Chárta Leap, BOSCA POIST 12119, Baile Átha Cliath 24

Taisteal inrochtana

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar ár leathanach faoi thaisteal inrochtana.

Naisc le heolas maidir le rochtain ar láithreáin ghréasáin Oibreoirí Iompair:

Maoin chaillte

Fiosruithe agus gearáin

Déan Teagmháil le Transport for Ireland

Comhlánaigh ár bhFoirm Aiseolais.

National Transport Authority
Dún Scéine
Harcourt Lane
Dublin 2
D02 WT20

Údarás Náisiúnta Iompair
Dún Scéine
Lána Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
D02 WT20

Teileafón: +353 1 879 8300
Facs: +353 1 879 8333
Twitter: @TFIupdates
Líne Theileafóin chun Eolas faoi Thacsaithe a fháil: 0818 064 000