Tríd an aip Seiceáil Tiománaí Tacsaí TFI, cuirtear ar chumas úsáideoirí seiceáil an bhfuil an fheithicil atá siad ar tí a fháil ar cíos cláraithe i gceart agus an bhfuil an ceadúnas cuí ag an tiománaí chun an fheithicil a thiomáint. Má dhealraíonn sé nach bhfuil an t-eolas ceart, is féidir tuairisc a chur ar aghaidh.

Is féidir le húsáideoirí na sonraí seo a sheiceáil, lena n-áirítear grianghraf an tiománaí, agus is féidir leo an t-eolas seo a sheoladh ar aghaidh chuig cara (gan an grianghraf). Tá sé seo ann chun an t-úsáideoir a chur ar a shuaimhneas go bhfuil siad slán le linn an turais agus go bhfuil taifead ar an turas.

Clúdaítear gach tacsaí, hacnaí, limisín agus tiománaithe SPSV (Beagfheithiclí Seirbhíse Poiblí) faoin aip seo. Áirítear ceantair thuaithe leis seo mar aon le cathracha ar nós Baile Átha Cliath, Corcaigh, Gaillimh, Luimneach agus Port Láirge.

Tabhair ar aird gurb é an tÚdarás Náisiúnta Iompair (NTA) atá freagrach as na feithiclí atá á dtiomáint a cheadú, agus gurb é an Garda Síochána atá freagrach as ceadúnas tiomána an duine aonair a eisiúint.

Chun seiceáil a dhéanamh ar líne téigh chuig publicregister.nationaltransport.ie.