Transport for Ireland

An nuacht is deireanaí

Next Events

Eolas Taistil Fíor-Ama

Déan cuardach ar na sonraí taistil fíor-ama ar fad i do cheantar féin chun cuidiú leat do thuras a phleanáil.

Léirigh amanna imeachta

 

Cárta Leap TFI

An bealach is caoithiúla agus is éifeachtúla ó thaobh costais ann chun taisteal ar fud na hÉireann.

Ag úsáid Leap TFI

Tá eolas faoi na Cártaí Leap TFI éagsúla is féidir a fháil le fáil anseo chomh maith le bealaí lena n-úsáid.

An aip Breisiú Leap TFI

Is bealach sciobtha agus éasca í an aip Breisiú Leap TFI chun do chárta a bhreisiú is tú ag taisteal.

Meastóir Táillí Tacsaí

Bain úsáid as an uirlis Meastóir Táillí Tacsaí chun do tháille tacsaí a mheas.

Moltaí agus Gearáin

Tá eolas maidir leis na bealaí le gearán nó fiosrú a dhéanamh le fáil anseo.