Tá an NTA tiomanta do a chinntiú go bhfuil teacht ar an láithreán gréasáin transportforireland.ie, i gcomhréir le Treoir (AE) 2016/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

Baineann an ráiteas inrochtaineachta seo le transportforireland.ie.

Oibrímid ar bhonn leanúnach chun an leibhéal inrochtaineachta a fheabhsú agus táimid sásta aiseolas a fháil maidir le haon fhadhbanna a bhíonn agat.

Stádas Comhlíontachta

Ta láithreán gréasáin transportforireland.ie ag comhlíonadh i bpáirt critéir ratha Leibhéal A agus Leibhéal AA an WCAG 2.1, mar gheall ar na díolúintí a liostaítear thíos:

 • Seiceáil Ceadúnas Tacsaí:

https://www.transportforireland.ie/tacsaí/seiceáil-go-bhfuil-ceadúnas-ceart-ag-tiománaí-tacsaí/

 • Moltaí/Gearáin maidir le Tacsaí:

https://www.transportforireland.ie/tacsaí/tacsaí-moltaí-gearáin/

 • Láithreáin gréasáin a chomhtháthú leis an ardán Pleanálaí Turais (lena n-áirítear an leathanach “Turas a Phleanáil” agus na leathanaigh “Mapa Bealaigh”

https://journeyplanner.transportforireland.ie/

Ábhar neamh-inrochtana

Níl na codanna seo a leanas comhlíontach go fóill ach déanfar iad a athfhorbairt de réir Threoir (AE) 2016/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

 • Seiceáil Ceadúnas Tacsaí:

https://www.transportforireland.ie/tacsaí/seiceáil-go-bhfuil-ceadúnas-ceart-ag-tiománaí-tacsaí/

 • Moltaí/Gearáin maidir le Tacsaí:

https://www.transportforireland.ie/tacsaí/tacsaí-moltaí-gearáin/

 • Láithreáin gréasáin a chomhtháthú leis an ardán Pleanálaí Turais (lena n-áirítear an leathanach “Turas a Phleanáil” agus na leathanaigh “Mapa Bealaigh”

https://journeyplanner.transportforireland.ie/

Is mar seo a leanas an t-ábhar nach bhfuil laistigh de scóip na Treorach:

 • Formáidí comhad oifige a foilsíodh roimh Mheán Fómhair 2018
 • Meáin réamh-thaifeadta bunaithe ar am a foilsíodh roimh Mheán Fómhair 2020
 • Meáin bheo am-bhunaithe
 • Seirbhísí mapaí agus mapála ar líne, an fhad agus a chuirtear eolas riachtanach ar fáil ar bhealach digiteach inrochtana do mhapaí atá beartaithe d’úsáid loingseoireachta
 • Ábhar tríú páirtí nach bhfuil maoinithe, forbartha nó faoi smacht an chomhlachta earnála poiblí atá i gceist

Ullmhú an ráitis inrochtana seo

Ullmhaíodh an ráiteas seo an 24 Meán Fómhair 2019.

Ullmhaíodh an ráiteas seo le cuidiú ó iniúchóirí creidiúnaithe maidir le hinrochtaineacht láithreán gréasáin.

An 19 Samhain 2019 an dáta deiridh a ndearnadh athbhreithniú ar an ráiteas seo.

Aiseolas agus eolas teagmhála

Comhlánaigh an fhoirm seo dá mba mhaith leat aiseolas a sheoladh ar aghaidh ag/nó chun tuilleadh eolais a iarraidh ón Údarás Náisiúnta Iompair.

Déanfaimid d’iarraidh a phróiseáil agus tiocfaimid ar ais chugat chomh luath agus is féidir.