Nuacht

Íoslódáil an aip Ireland’s Realtime Travel
  • TAIRISCINTÍ Á LORG AG AN NTA LE hAGHAIDH 600 BUS HIBRIDEACH

    Beifear ag súil go gcomhlíonfaidh busanna nua diancheanglais 'feithicil ghlan' Threoir athbhreithnithe AE maidir le Feithiclí Glana atá le teacht Tá próiseas tairisceana tionscanta ag an NTA le haghaidh suas le 600 bus hibrideach dhá urlár, mar ghné lárnach den chlár BusConnects. Tá sé ar intinn ag an NTA Creat-chomhaontú Soláthróra Aonair a dhéanamh maidir leis na busanna. Tá sé beartaithe leis an gCreat-chomhaontú go gceadófar busanna hibrideacha díosail-leictreacha... Léigh Tuilleadh