Tá na táillí ar Líne Dhearg agus ar Líne Ghlas LUAS bunaithe ar chriosanna. Is féidir ticéid shingile agus ticéid fillte a cheannach i bhfoirm páipéir ag meaisíní ticéid LUAS nó is féidir leat do chárta Leap TFI a úsáid agus suim airgid suas go 29% a shábháil. Is féidir leat tuilleadh airgid fós a shábháil trí úsáid a bhaint as Teorannú Táillí agus as Lascaine Leap 90.

Tá an Pas Saorthaistil bailí ar gach seirbhís agus is féidir le leanaí faoi bhun 5 bliana d’aois taisteal saor in aisce.

Zone Adult Leap Fare Adult Cash Fare
1 €1.54 €2.10
2 €2.00 €2.80
3&4 €2.27 €3.10
5-8 €2.40 €3.20
Zone Child Leap Fare Child Cash Fare
1-3 €0.80 €1.00
4-8 €1.00 €1.30
Passenger Type Ticket Type Fare
Adult Luas All Zones Monthly €130.00
Adult Luas All Zones Annual €1300.00

Tabhair cuairt ar Taxsaver.ie chun eolas a fháil faoi thicéid mhíosúla agus faoi thicéid bhliantúla.

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar láithreán gréasáin LUAS.