Is é LUAS líonra tramanna Bhaile Átha Cliath.

  • Nascann Líne Dhearg LUAS Tamhlacht/Teach Sagaird le Stáisiún Uí Chonghaile/Iosta na Rinne trí lár na cathrach.
  • Nascann Líne Ghlas LUAS Gleann Bhríde/Áth an Ghainimh le Droichead Broome trí lár na Cathrach.

Féach tuilleadh mionsonraí ar láithreán gréasáin LUAS i dtaobh cén áit a dtrasnaíonn an dá líne a chéile.

Breathnaigh ar do thuras traim ar ár léarscáil de líonra Limistéar Bhaile Átha Cliath. Ar an léarscáil sin, taispeántar faisnéis fíor-ama le haghaidh gach stad ar leith feadh an bhealaigh.

Ní oibríonn LUAS de réir córas amchláir ach is féidir leat seiceáil a dhéanamh anseo faoi fhaisnéis fíor-ama ag stad ar leith. Déanfar ár láithreán gréasáin a uasdátú ar an leathanach a bhaineann le huasdátú seirbhísí beo agus le suaitheadh seirbhíse má bhíonn aon suaitheadh ann sa tseirbhís.