Is é atá i LUAS ná seirbhís Chóras Taistil Iarnród Éadroim (tramanna) Chathair Bhaile Átha Cliath. Iompraíonn sé os cionn 90,000 paisinéir agus oibríonn sé dhá líne:

Líne Dhearg LUAS 20km ar fhad agus tá 32 Stad ann. Síneann sí ó Thamhlacht go dtí Iosta na Rinne agus ó Theach Sagard go Stáisiún Uí Chonghaile

Tá Líne Ghlas LUAS 25.5km ar fhad agus tá 35 Stad ann. Síneann sí ó Ghleann Bhríde go Droichead Broome trí lár na Cathrach.

Tá saoráidí ‘Páirceáil agus Taisteal’ agus saoráidí rothaíochta ar fáil ar an dá líne.

 • Oibríonn tramanna na Líne Glaise ó thuaidh ó Ghleann Bhríde nó ó Áth an Ghainimh go Parnell nó go Droichead Broome.
 • Maidir le tramanna na Líne Glaise a oibríonn ó thuaidh go Parnell, oibríonn siad ó dheas ó Parnell go hÁth an Ghainimh nó go Gleann Bhríde.
 • Oibríonn tramanna na Líne Glaise ó dheas ó Dhroichead Broome nó ó Parnell go hÁth an Ghainimh nó go Gleann Bhríde.
 • Oibríonn tramanna na Líne Deirge soir ó Thamhlacht, ó Theach Sagard go Stáisiún Uí Chonghaile nó go hIosta na Rinne.
 • Oibríonn tramanna na Líne Deirge siar ó Iosta na Rinne nó ó Stáisiún Chonghaile go Teach Sagard nó go Tamhlacht.

Is féidir leat léarscáil den Líne Dhearg agus den Líne Ghlas a íoslódáil anseo agus tá liosta iomlán de stadanna na Líne Glaise agus na Líne Deirge a fheiceáil ansin.

Tá seirbhísí uile LUAS san áireamh i bPleanálaí Turais TFI agus tá faisnéis den chineál seo a leanas le fáil ann:

 • Turais (conas dul ó A go B)
 • Léaráidí Líne ina dtaispeántar na stadanna éagsúla feadh an turais
 • Deis chun seiceáil a dhéanamh i dtaobh am an chéad imeachta eile ag stad ar leith

Ligeann Aip Fíor-Ama TFI duit seiceáil a dhéanamh i dtaobh cén uair atá do chéad seirbhís eile LUAS le bheith ann.

Ní oibríonn LUAS de réir córas amchláir ach is féidir leat seiceáil a dhéanamh anseo faoi fhaisnéis fíor-ama ag stad ar leith. Uasdátófar ár láithreán gréasáin mar tharlaíonn aon suaitheadh ar an tseirbhís.

Roghanna i ndáil le Ticéid

Tá roinn ticéad éagsúil ann ar féidir leat iad a cheannach do sheirbhísí LUAS. Ina measc sin, áirítear na ticéid seo a leanas:

 • Ticéid shingile agus ticéid fhillte
 • Ticéid 7 lá agus 30 lá
 • Cárta Leap TFI
 • Ticéid Mhac Léinn
 • Ticéid Linbh
 • Ticéid ‘Sábháil Cánach’ LUAS
Bain úsáid as Cárta Leap TFI chun airgead a shábháil ar do thuras LUAS.

An bhfuil a fhios agat gur féidir leat beagnach 32% sa bhreis a shábháil má cheannaíonn tú Cárta Leap TFI seachas an táille a íoc in airgead tirim?

Déantar an Creidmheas Taistil a úsáidtear ag tús agus ag deireadh do thurais a stóráil ar an gcárta cliste in-athúsáidte. Tá dhá thairbhe ann má úsáideann tú do Chárta Leap TFI, is é sin le rá, Teorannú Táille agus Lascaine Leap 90. Cuirtear lascainí i bhfeidhm go huathoibríoch nuair a úsáidtear an cárta ag tús agus ag deireadh do chuid turas. Ná déan dearmad an Cárta a úsáid ar an mBailíochtóir ardáin sula dtéann tú ar bord tram agus sin a dhéanamh nuair a thuirlingíonn tú den tram freisin.

Is féidir ticéid Chártaí Leap TFI a cheannach ag meaisíní díola ticéad ag stadanna, ar líne trí láithreán gréasáin Chárta Leap TFI nó in easraisí áirithe miondíola. Tá faisnéis faoi Thicéad Míosúil & Bliantúil Sábhála Cánach LUAS ar fáil ar láithreán gréasáin LUAS. Tá faisnéis faoi Thicéid LUAS agus Bus agus/nó faoin Ticéad Míosúil & Bliantúil Sábhála Cánach ar fáil ar an gcuid den láithreán gréasáin a bhaineann le ‘Ticéid Sábhála Cánach’.

Idirmhalartú idir Líne Dhearg LUAS agus Líne Ghlas LUAS

Ina theannta sin, is féidir leat athrú ó líne go líne ag stadanna ar leith – Sráid na Mainistreach, Stad Uí Chonghaile (AOP) agus Sráid Mhaoilbhríde. Fágann sé sin gur furasta teacht ar Theach Sagard, ar Thamhlacht, ar Stáisiún Uí Chonghaile nó ar Iosta na Rinne (3Arena) ó Líne Ghlas LUAS. Ina theannta sin, tá sé sin áisiúil do phaisinéirí ar an Líne Dhearg ós rud é go dtugann sé rochtain éasca dóibh ar Dhroichead Broome, ar Chabrach, ar Bhaile Phib agus ar stadanna uile Líne Ghlas LUAS chomh fada ar shiúl agus Gleann Bríde.

 1. Is féidir le paisinéirí ar Líne Dhearg LUAS tuirlingt den tram ar Shráid na Mainistreach agus siúl ar feadh 1 nóiméad chuig Sráid Mhaoilbhríde chun dul ar bord na Líne Glaise a thaistealaíonn go deisceart Bhaile Átha Cliath.
 2. Is féidir leat tuirlingt den Líne Dhearg ag stad Shráid na Mainistreach agus siúl ar feadh 2 nóiméad chuig stad Uí Chonghaile (AOP) chun dul ar bord tram de chuid na Líne Glaise a thaistealaíonn ó thuaidh i dtreo Dhroichead Broome.
 3. Tuirling den Líne Ghlas ag stad Uí Chonghaile (AOP) agus is féidir leat siúl ar feadh 2 nóiméad chuig Sráid na Mainistreach agus dul ar bord tram de chuid na Líne Deirge i dtreo Tamhlachta nó dul ar bord tram sa treo eile, is é sin le rá, go Stáisiún Uí Chonghaile agus Iosta na Rinne (3Arena).
 4. Is féidir leat tuirlingt den Líne Ghlas ag Sráid Mhaoilbhríde agus siúl ar feadh 2 nóiméad i dtreo stad Shráid na Mainistreach chun dul ar bord tram de chuid na Líne Deirge atá ag dul siar i dtreo Tamhlachta nó soir i dtreo Iosta na Rinne.

Faisnéis maidir le Rochtain

Is ceart do chustaiméirí a dteastaíonn cúnamh uathu glaoch teileafóin a chur ar LoCall 1850 300 604.

Seo a leanas uaire cúraim custaiméara LUAS:

Luan go hAoine, 7.00am – 7.00pm

Satharn 10.00am – 2.00pm

Mionsonraí Teagmhála

Idirlíon: www.luas.ie

Ríomhphost: info@luas.ie

Teileafón: LoCall 1850 300 604

Facebook: Luas | Facebook

Twitter: @Luas