Bíonn difríochtaí ann idir táillí Iarnród Éireann ag brath ar an gcineál seirbhíse, is é sin – DART, Seirbhís Chomaitéireachta nó Seirbhís Idirchathrach

Is féidir leat ticéid DART/Chomaitéireachta a cheannach ag an stáisiún nó is féidir leat do Chárta Leap TFI a chuimilt in aghaidh an bhailíochtóra ag tús agus ag deireadh do thurais. Tá táillí Leap TFI 21-32% níos saoire ná táillí le haghaidh ticéid shingile a n-íoctar astu le hairgead tirim agus is féidir níos mó ná sin a shábháil trí bhíthin Teorannú Táillí agus Lascaine Leap 90.

Tá 3 rogha ann maidir le táillí idirchathrach, is é sin – low-flex, semi-flex agus fully-flex.

  • Ní cheadaítear aon athrú ná aon chealú a dhéanamh i gcás Low Flex.
  • Maidir le Semi Flex, is féidir taisteal ar an traein roimh an gceann a chuirtear in áirithe nó ar an traein i ndiaidh an chinn a chuirtear in áirithe agus ceadaítear cealú ach táille a íoc.
  • Maidir le Fully Flex, is féidir taisteal ar aon traein ar an lá áirithinte agus is féidir cealú a dhéanamh saor in aisce.

Níl Cárta Leap TFI ar fáil ar bhealaí Idirchathrach.

Tá an Pas Saorthaistil bailí ar gach seirbhís agus is féidir le leanaí faoi bhun 5 bliana d’aois taisteal saor in aisce.

Tabhair cuairt ar Taxsaver.ie chun faisnéis a fháil faoi thicéid mhíosúla agus faoi thicéid bhliantúla.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, tabhair cuairt ar láithreán gréasáin Iarnród Éireann le do thoil.

Zone Adult Leap Single Adult Cash Single
1 €1.70 €2.25
2 €2.10 €2.70
3 €2.40 €3.30
4 €2.80 €3.60
5 €3.80 €4.90
6 €4.90 €6.20
Zone Child Leap Single Child Cash Single
1 €0.85 €1.25
2 €1.00 €1.45
3 €1.20 €1.65
4 €1.30 €1.75
5 €1.43 €1.95
6 €1.94 €2.55
All (Schoolchild) €0.80 €1.25
Passenger Type Ticket Type Fare
Adult Rail Only – Short Hop Zone Monthly €145.00
Adult Rail Only – Short Hop Zone Annual €1450.00
Zone Adult Leap Single Adult Cash Single
Zone A €1.73 €2.25
Zone B €2.43 €3.10
Zone D €4.55 €6.00
Mallow Zone €5.00 €7.00
Zone Child Leap Single Child Cash Single
Zone A €0.85 €1.10
Zone B €1.20 €1.55
Zone D €2.25 €3.00
Schoolchild All Zones €0.80
Mallow Zone €2.50 €3.50
Passenger Type Zone Fare
Adult A Annual €660.00
Adult B Annual €892.50
Adult C Annual €1217.00