Soláthraíonn Aip Phleanálaí Rothaíochta TFI faisnéis faoi na bealaí rothaíochta is fearr le haghaidh turas i limistéir chathracha Bhaile Átha Cliath, Chorcaí, na Gaillimhe, Luimnigh agus Phort Láirge.

Tá rogha ar fáil ar Phleanálaí Turais TFI chun bealach rothaíochta a phleanáil ach is ceart duit a thabhairt do d’aire nach bhfuil an tseirbhís sin ar fáil ar Aip Phleanálaí Rothaíochta TFI.

Tá stáisiúin Just Eat dublinbike agus stáisiúin Coca-Cola Zero Bike (atá suite i gCorcaigh, i Luimneach agus i nGaillimh) ar fáil ar Phleanálaí Turais TFI, agus is féidir leat úsáid rothair fhruilithe a chur san áireamh le haghaidh an turais iomláin, nó le haghaidh cuid den turas, a phleanálann tú.

Trína Chlár Deontas le haghaidh Bearta Iompair Inbhuanaithe, tá an tÚdarás Náisiúnta Iompair ag leanúint de thacú le feabhsuithe fisiciúla ar an timpeallacht siúil agus rothaíochta.