Just Eat dublinbikes

Is córas féinseirbhíse é Just Eat dublinbikes agus úsáidtear í chun rothar a fháil ar cíos. Tá sé ar fáil do dhaoine atá 14 bliana d’aois agus os a chionn.

Tá 15 sheastán ar a laghad ann ag gach stáisiún rothar. Ligeann an tseirbhís duit taisteal go héasca ar fud na cathrach agus de réir do luais féin.

Is é €25 an táillí le haghaidh síntiús bliantúil agus gheobhaidh tú Cárta Bliantúil Just Eat dublinbikes.

I gcás úsáid ghearrthéarma nó cuairteoirí, tá saoráidí cárta creidmheasa ann ag roinnt stáisiún, rud a chumasaíonn duit ticéad trí lá a cheannach freisin.

Tá an chéad 30 nóiméad den fhruiliú saor in aisce agus tá muirir seirbhíse ann i gcás fruilithe a mhaireann níos mó ná 30 nóiméad.

teirminéal ann ag gach stáisiún Just Eat dublinbikes. Ligeann an teirminéal sin duit rothar a roghnú, do chuntas a sheiceáil, breathnú ar infhaighteacht rothar agus ar sheastáin ag stáisiúin eile, agus seiceáil a dhéanamh ar léarscáil na stáisiún.

Cárta Leap TFI

Má tá Cárta Leap TFI agat, is féidir leat é a úsáid mar chárta rochtana in ionad chárta bliantúil Just Eat dublinbikes. Má tá tú ag clárú den chéad uair, níl le déanamh ach logáil isteach ar dublinbikes.ie áit a n-iarrfar ort Cárta Leap TFI nó cárta bliantúil Just Eat dublinbikes a roghnú.

Más ball tú cheana féin agus gur mian leat do Chárta Leap TFI a úsáid, ní gá duit ach logáil isteach i do chuntas ag dublinbikes.ie agus déanamh de réir na dtreoracha ar an scáileán chun Cárta Leap TFI a chur i mbaint leis an gcuntas atá agat cheana féin.

Is ceart duit a thabhairt do d’aire go mbíonn sé de rogha agat Cárta Leap TFI NÓ cárta Just Eat dublinbikes a úsáid; ach ní féidir leat ach cárta amháin a chur i mbaint le do chuntas.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, tabhair cuairt ar láithreán gréasáin Just Eat dublinbikes nó cuir teachtaireacht ríomhphoist chuig contactus@dublinbikes.ie.

Tabhair cuairt ar Just Eat dublinbikes chun féachaint ar a gcuid moltaí faoi chúrsaí sábháilteachta agus chun leideanna a fháil faoi shábháilteacht rothaíochta.

Rothair Coca-Cola Zero

Is córas féinseirbhíse é Coca-Cola Zero Bikes agus tá sé ar fáil chun rothar a fhruiliú i gcathracha Chorcaí, Luimnigh agus na Gaillimhe. Tá sé ar fáil do dhaoine atá 14 bliana d’aois agus os a chionn.

stáisiúin rothar suite in áiteanna áisiúla i ngach cathair díobh sin agus bíonn teirminéal ann, mar aon le seastáin do na rothair.

Is é €10 an táillí le haghaidh síntiús bliantúil agus gheobhaidh tú Cárta Bliantúil Coca-Cola Zero Bikes. I gcás úsáid ghearrthéarma nó cuairteoirí, tá rogha ann maidir le ticéad áisiúil 3 lá ach tá sé sin ar fáil ar líne amháin.

Tá an chéad 30 nóiméad den fhruiliú saor in aisce agus tá muirir seirbhíse ann i gcás fruilithe a mhaireann níos mó ná 30 nóiméad.

Is furasta rothar a fhruiliú ach i gcás ina mbíonn aon deacracht agat déan de réir na gcéimeanna anseo thíos:

  1. Logáil isteach le d’uimhir Rochtana Síntiúsóra a ghabhann le do phas 3 lá nó taispeáin do Chárta Ballraíochta os comhair an léitheora cártaí ar an teirminéal agus cuir isteach do chód PIN.
  2. Roghnaigh an rothar ar mian leat é a úsáid trí uimhir an tseastáin a bhaineann le rothar Coca-Cola Zero atá ar fáil a chlóscríobh.
  3. Cuirtear cód ar fáil ansin le haghaidh ghlas teaglama an Rothair Coca-Cola Zero lena mbaineann.
  4. Is féidir an Rothar Coca-Cola Zero a scaoileadh den seastán ansin trí bhrú ar an gcnaipe ar an seastán atá roghnaithe. Bíonn 60 soicind agat chun an cnaipe a bhrú agus, ina dhiaidh sin, bíonn 5 shoicind agat chun an Rothar Coca-Cola Zero a bhaint den seastán sula gcuirtear an seastán faoi ghlas go huathoibríoch arís.

Cuireann Transport for Ireland Rothair Coca-Cola Zero ar fáil i gcomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach na Gaillimhe, le Comhairle Cathrach Chorcaí agus le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, tabhair cuairt ar láithreán gréasáin Coca-Cola Zero Bikes nó cuir teachtaireacht ríomhphoist chuig contact@bikeshare.ie.

Féach comhairle an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA) i dtaobh conas a bheith sábháilte le linn rothaíocht a dhéanamh.

Ticéad Trí Lá

Má bhíonn tú ar cuairt i gCorcaigh, i Luimneach, i nGaillimh nó i mBaile Átha Cliath, tairgeann Coca-Cola Zero Bikes agus Just Eat dublinbikes ticéad trí lá. Ligfidh sé sin duit na seirbhísí rothar-roinnte a úsáid sa chathair lena mbaineann gan aon ghá le síntiús bliana a íoc.

  • Cosnaíonn ticéad 3 lá Coca-Cola Zero Bikes €3.
  • Cosnaíonn ticéad 3 lá Just Eat dublinbikes €5.