Tá fáilte romhat aiseolas a chur chugainn agus Transport for Ireland ag leanúint d’fhás agus forbairt a dhéanamh.

Má bhaineann do thuairimí le seirbhís arna reáchtáil ag oibritheoir iompair phoiblí, déan teagmháil dhíreach leis an oibritheoir.

Déanann an TFI monatóireacht ar fheidhmíocht faoi chonradh Bus Éireann, Bus Átha Cliath agus Iarnród Éireann ar bhonn ráithe. Áirítear leis seo tuairisciú a dhéanamh ar líon na ngearán a fhaightear faoi chatagóir sonraithe. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi seo, téigh chuig láithreán gréasáin an NTA.

Má bhaineann do chuid tuairimí le TFI, comhlánaigh an fhoirm thíos le do thoil.