Cork map

Ar an léarscáil seo, taispeántar gach stad i gCathair Chorcaí agus sna ceantair máguaird, agus tá léarscáil mhionsonraithe intlise ann ina dtarraingítear aird ar na príomhstadanna: Sráid Phádraig, Merchant’s Quay, Stáisiún Bus Phlás Parnell agus Sráid an Chapaill Bhuí/An Meal Theas.

Sainaithnítear na bealaí éagsúla le líne dhaite uathúil:

 • 202 Campas Apple – Cnoc an Chuilinn – Lár na Cathrach – Machain
 • 203 Lehenaghmore – Lár na Cathrach – Fearann an Rí
 • 205 Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí – Sráid Phádraig – Stáisiún an Cheanntaigh
 • 207 Domhnach Broc – Dúglas – Baile Uí Mhaoláin – Arda an Ghleanna
 • 207a Glenthorn – Merchant’s Quay tríd an Linn Dubh agus Ascaill an Ghleanna
 • 208 Luaiteach Beag – Lár na Cathrach – Baile an Easpaig/An Curraichín
 • 209 Sráid Phádraig – Plás Audley – Montenotte – Luaiteach Mór
 • 209a Sráid Phádraig – Siúlán na mBráthar – Bóthar Uí Chonghaile – Bóthar Uí Chonghaile – Baile Féitheán
 • 214 Sráid Phádraig – Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh
 • 221 Cathair Chorcaí – Tivoli – Gleann Maghair – Baile Roisín – Hazelwood – Knockrah
 • 226 Stáisiún Iarnróid Chorcaí – Stáisiún Bus Chorcaí – Aerfort Bhaile Átha Cliath – Cionn tSáile
 • 226a Stáisiún Iarnróid Chorcaí – Stáisiún Bus Chorcaí – Páirc Ghnó an Aerfoirt – Aerfort Chorcaí
 • 233 Corcaigh – Maigh Chromtha
 • 240 Corcaigh – Cluain – Baile Choitín
 • 241 Corcaigh – Mainistir na Corann – An Geata Bán – Trá Bholgan
 • 245 Corcaigh – Mainistir Fhear Maí – Baile Mhistéala – Béal Átha Póirín – Ard Fhíonáin – Cluain Meala
 • 260 Corcaigh – Eochaill – An tArd Mór
 • 261 Corcaigh – Mainistir na Corann – Baile na Cora

Tá seirbhísí iarnróid laistigh de limistéar Chathair Chorcaí le feiceáil ar a léarscáil freisin, agus tá stadanna an Oileáin Bhig, an Ghleanntáin, Charraig Thuathail, Mhainistir na Corann, Fhóite, Carrigaloe, Rushbrooke agus an Chóibh le feiceáil ar an léarscáil.