Déantar seirbhísí bus i gCathair na Gaillimhe a thaispeáint go mion sa léarscáil seo a leanas. Tá na príomhstadanna le haghaidh na mbealaí éagsúla le feiceáil inti agus, ina theannta sin, taispeántar eochair a léiríonn na seirbhísí atá á n-oibriú ag Bus Éireann agus ag City Direct faoi seach.

Tá léarscáil mhionsonraithe intlise ann i lár na léarscáile ina gcuimsítear an Fhaiche Mhór áit a gcuirtear tús le tromlach na seirbhísí bus.

Seirbhísí Bus:

 • 401 An Fhaiche Mhór – Bóthar na Trá (Bus Éireann)
 • 402 Bóthar Sheanghoirt (Círín na Mara) – An Fhaiche Mhór – Páirc Mhuirlinne (Bus Éireann)
 • 403 An Fhaiche Mhór – Páirc an Chaisleáin (Bus Éireann)
 • 404 An Caisleán Nua – An Fhaiche Mhór – Órán Mór (Bus Éireann)
 • 405 Ráthún – An Fhaiche Mhór – An Baile Bán (Bus Éireann)
 • 407 An Fhaiche Mhór – Bóthar an Chóiste (Bus Éireann)
 • 409 An Fhaiche Mhór – Eastát Tionscail na Páirce Móire (Bus Éireann)
 • 410 An Fhaiche Mhór – Cnoc na Cathrach (City Direct)
 • 411 An Fhaiche Mhór – Bóthar na Ceapaí (City Direct)
 • 412 An Fhaiche Mhór – Bóthar Dáileacháin an Iarthair (City Direct)
 • 414 An Fhaiche Mhór – Bearna (City Direct)
 • 424 An Fhaiche Mhór – Bearna (Bus Éireann)