Bain úsáid as an bhfoirm thíos chun tuairimí ginearálta maidir le seirbhísí comhtháite a chuirtear ar fáil ar transportforireland.ie. a chur chugainn. Tá fáilte romhat aiseolas a chur chugainn agus an tÚdarás Náisiúnta Iompair ag leanúint d’fhás agus forbairt a dhéanamh ar an tseirbhís seo.

Tabhair ar aird: má bhaineann do chuid tuairimí le seirbhís atá á cur ar fáil ag oibritheoirí iompair phoiblí, bain úsáid as na naisc faoi leith thíos.

Déanann an tÚdarás Náisiúnta Iompair monatóireacht ar fheidhmíocht choimrithe Bus Éireann, Bus Átha Cliath, Go-Ahead Ireland, Iarnród Éireann agus Luas. Áirítear leis seo tuairisciú a dhéanamh ar líon na ngearán a fhaightear faoi chatagóir sonraithe. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi seo, téigh chuig an láithreán gréasáin www.nationaltransport.ie

Má bhaineann do chuid tuairimí le Transport for Ireland, comhlánaigh an fhoirm thíos le do thoil.

Go raibh maith agat as am a ghlacadh chun teagmháil a dhéanamh linn.

Nílimid in ann freagra díreach a thabhairt ar gach aiseolas, ach mar sin féin, bí cinnte go dtreoraítear gach teachtaireacht chuig an bhfoireann ábhartha laistigh den Údarás Náisiúnta Iompair chun go ndéanfar gníomh ina leith.

Please leave this field empty.